Frågor och svar

question-mark-1019935

Skorpans vision är att vara föräldrars självklara val för sina barn. Vi ska vara en förskola som ger barnen den bästa starten på sitt livslånga lärande. Nedan finns ett antal frågor och svar för att du ska få veta mer om oss. Skulle du har fler frågor? Klicka här och så hittar du alla kontaktuppgifter.

 

Kommer ni på Skorpans djur och naturförskola ha samma pedagogiska tyngdpunkt som övriga förskolor?

Vi på Skorpan kommer att arbeta efter samma styrdokument som övriga förskolor med en tydlig pedagogik och metodik.

Våra styrdokument är:

  • Skollagen
  • Läroplan för förskolan, Lpfö-18
  • Kvalitetskrav för Barnomsorg i Munkedals kommun
  • Friluftsfrämjandets mål och riktlinjer
  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vad skiljer Skorpans djur och naturförskola mot de övriga förskolorna?

Vårt fokus på Skorpans djur och naturförskola är utevistelse, naturen och djuren, språk och matematik samt hållbar utveckling. Vi bygger vår pedagogik och metodik kring detta och använda oss av dessa redskap i vår verksamhet och vardag.

Vi på Skorpan har olika typer av pedagogiskt utrymme. Vi arbetar för att få en utmanande och spännande utegård med bla områden för egna odlingar. Odlingarna är baserade på årstiderna och även dessa är en del av barnens dagliga aktiviteter.

Skogen är vårt andra pedagogiska utrymme där barnen får möjlighet att ha inlärning i en autentisk miljö med alla sinnen som ger en mer beständig kunskap, vi lär för livet!

Inomhusmiljön är till för att stimulera till lek. Vi har olika områden för olika pedagogiska syften.


Hur arbetar ni med säkerheten?

Skorpan arbetar vi för att göra alla barn trygga i de olika miljöerna och att ha roligt tillsammans när vi upplever. Barnen lär sig vad som kan vara farligt och de blir också duktiga motoriskt och vet vad de klarar av.

Pedagogerna är utbildade och vi gör alltid avväganden utifrån barngrupp, ålder, plats, väder och aktivitet. Skorpan har också en krisplan och all personal kommer regelbundet genomgå första hjälpen utbildning med LABC.


Hur tänker ni kring maten?

Vårt mål på Skorpan är att all mat lagas från grunden, med största möjliga mån av ekologiska, samt egenproducerande och närproducerade råvaror. Vi äter varierad kost med mycket grönsaker och frukt. Vi vill verka för att barnen ska utöka sina smakpreferenser.


Vad kommer min roll som förälder innebära på Skorpan?

För oss är du som vårdnadshavare den viktigaste samarbetspartnern för oss.

Vi vill ha en öppen dialog med föräldrarna på Skorpan, då vi har ett gemensamt ansvar för att barnets förskolevistelse ska bli positiv och givande. I den dagliga kontakten vid lämning och hämtning har vi ett gemensamt ansvar för att barnet ska få en bra start respektive slut på sin förskoledag.

Skorpan ska alla föräldrar känna sig välkomna att vara delaktiga i sitt barns vardag på förskolan. Vi erbjuder er att delta i den dagliga verksamheten och olika former av familjeaktiviteter. Vi ser gärna att du som förälder är intresserad och engagerad i vår verksamhet.


Kommer ni att ha något samarbete med någon annan än Friluftsfrämjandet?

Vår strävan är att samarbeta med lokala producenter samt lokala entreprenörer.

Kustcharken är en av våra leverantörer på kött.

Stalegård  ingår i ett samarbete där vi kan få besöka deras fantastiska verksamhet.  

Munkedals platskola är en av våra samarbetspartners vad gäller odlingar och plantering.

Vi har etablerat ett samarbete med Högskolan Väst för att skapa ett nätverk för studenter som skall ansöka om VFU plats samt även med GLU gymnasiet i Uddevalla.

Avslutningsvis så har Skorpans djur och natur förskolas tätt samarbete med Munkedals kommun, BVC och specialpedagog. Detta för att kunna skapa ett gynnsamt förhållande för alla parter.


Vilka kommer att ingå i personalen?

Vi på Skorpan har samma riktlinjer och krav som de kommunala förskolorna när det handlar om kompetens och lärartäthet. Vi strävar efter att ha en högre lärartäthet än riktlinjerna. På Skorpans djur och naturförskola skall även samtlig personal lämna utdrag ur belastningsregistret, underteckna tystnadsplikt och sekretess samt ha en god insikt om sin anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen kap 14 § 1.


Om jag vill placera mitt barn på er förskola hur går jag tillväga?

Ansökan om plats sker via Munkedals kommuns hemsida.


Hur fungerar ert kösystem?

Skorpans djur och natur förskola är öppen för alla barn, även de som tillhör en angränsande kommun. Föräldrar som anmäler intresse för verksamheten i vårt kösystem. Om föräldrarna kommer att erbjudas plats meddelas detta och föräldrarna får möjlighet att göra sitt val. Köhantering hanteras effektivt för att underlätta för såväl barnet, föräldern som personal.


Betalar jag något extra om mitt barn går hos er istället för på en kommunal förskola?  

Vår avgift är densamma som för de kommunala förskolorna och du som vårdnadshavare kommer att fortsätta att betala in din avgift till kommunen. Det är sedan kommunens uppgift att fördela avgifterna till de olika förskolorna.


Om mitt barn redan har en plats på en annan förskola, kan jag inte flytta mitt barn till er verksamhet då?

Det går jättebra. Anmäler ni intresse och får plats hos oss så är det samma överflyttningsprocess som mellan två kommunala förskolor.


Annons