Hur ansöker vi om plats?

När du vill ansöka om plats på Skorpans djur- och naturförskola skall du göra det via kommunens hemsida. Följ länken nedan.

http://www.munkedal.se/sidor/huvudmeny/medborgare/barnochutbildning/forskolaochbarnomsorg/ansokellersaguppplats.4.69c57ac15bca4821b132840.html

Har du fler frågor? Kontakta oss på formuläret nedan

Annonser